VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“
Mob. +370 684 63427
Mob. +370 673 82158
Faks.+370 5 2052717
E-paštas:info@dvi.lt

Projektai

Atsinaujinančios energijos panaudojimo skatinimas Lietuvos savivaldybėse

Straipsnis apie I-uosius projekto mokymus

Savivaldybės darbuotojai aktyviai dalyvauja paprojekčio „Norvegijos patirties pritaikymas skatinant atsinaujinančios energijos panaudojimą Lietuvos savivaldybėse“ veikloje

2009 metais septynios Lietuvos savivaldybės, tarp kurių ir Vilkaviškio rajono savivaldybė, prisijungė prie savanoriško ES Merų pakto ir įsipareigojo iki 2020 metų daugiau kaip 20 procentų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Siekdami šio tikslo, susitelkė penki partneriai: VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“, Vilkaviškio ir Anykščių rajono savivaldybės, Norvegijos Hedmark apskrities administracija ir konsultacinė kompanija New Energy Performance AS. Šios organizacijos, suvienijusios savo turimą organizacinį ir finansinį potencialą, profesines žinias bei įgūdžius, ėmėsi kartu įgyvendinti Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir Euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ paprojektį „Norvegijos patirties pritaikymas skatinant atsinaujinančios energijos panaudojimą Lietuvos savivaldybėse“.

Visų projekto partnerių iškeltas tikslas – pasinaudojant Norvegijos patirtimi skatinti atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimą, didinant Lietuvos paprojekčio partnerių darbuotojų gebėjimus ir diegiant energijos bei klimato kaitos planus. Norvegijoje, kuri nors ir nėra ES narė, jau penkerius metus savivaldybės ir apskritys rengia savo darnios energetikos planus (ten jie vadinami energijos ir klimato veiksmų planais), kurių pagrindinis siekis – sumažinti daromą įtaką klimato kaitai efektyviau panaudojant energiją ir diegiant atsinaujinančią energetiką.

Vienas pagrindinių uždavinių – pagilinti Lietuvos partnerių (Vilkaviškio ir Anykščių savivaldybių, DVI) darbuotojų kompetencijas ir žinias energijos efektyvumo ir atsinaujinančios energetikos srityse. Pirmieji šių partnerių mokymai įvyko gegužės 3–4 dienomis Anykščiuose. Juose savo pranešimus pristatė ir į aktualius klausimus atsakė: Asta Mikalauskienė (Lietuvos energetikos institutas), ekspertas Endre Ottosen (New Energy Performanse AS (NEPAS), Hedmarko apskrities ekspertas Aasmund Hagen, Asta Šidliauskaitė-Verbickienė (Energetikos ministerija), Rolandas Dereškevičius (VšĮ „Energijos taupymo projektai“). Norvegijos atstovai kalbėjo apie Norvegijos energijos ir klimato veiksmų planų rengimą, pristatė pasirinktus darnaus vietos energetikos planavimo įrankius ir priemones: REAM and SEC-BENCH, pasidalijo praktine Hedmarko apskrities patirtimi rengiant savo veiksmų planą, diskutavo ir atsakė į klausimus dėl efektyvaus energijos planavimo.

Pirmųjų mokymų siekis – kelti darbuotojų kompetenciją, ugdyti patirtį ir įgūdžius darnaus, efektyvaus ir racionalaus energijos panaudojimo bei valdymo, poveikio klimato kaitai planavimo metodų, darnios energetikos veiksmų planų rengimo srityse – buvo plėtojamas ir gilinamas gegužės 5 dieną vykusiame partnerių susitikime Anykščių rajono savivaldybėje, 6 diena – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, gegužės 21 d. Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre vykusiuose mokymuose „Atsinaujinanti energetika. Technologijos ir panaudojimo galimybės“. Čia renginio darbotvarkę pristatė ir programą apžvelgė VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“ direktorė Inga Ringailaitė, sveikinimo žodį tarė Vilkaviškio meras Algirdas Bagušinskas. Seminaro metu didelis dėmesys buvo skiriamas geoterminės energijos panaudojimo technologijoms. Su šių technologijų panaudojimo situacija ir perspektyvomis Lietuvoje išsamiai supažindino Vilniaus universiteto prof. habil. dr. Saulius Šliaupa. Daug dėmesio skirta ir kitiems atsinaujinančios energijos šaltiniams – vėjo ir saulės panaudojimo technologijoms, apie kuriuos kalbėjo VšĮ „Strateginės savivaldos institutas“ doc. dr. Stasys Paulauskas, Lietuvos žemės ūkio universiteto profesorius Algirdas Jonas Raila.

Toliau įgyvendinant projektą, siekiant tobulinti tikslinės grupės kompetencijas, savivaldybės darbuotojai ir toliau dalyvaus specializuotuose mokymuose (iš viso numatytos 24 mokymų valandos), vyks į patirties mainų kelionę susipažinti su Norvegijos patirtimi skatinant atsinaujinančią energetiką, bus parengta mokymų medžiaga, Lietuvos poreikiams bus pritaikyta Norvegijoje naudojama energijos ir klimato kaitos planų sudarymo metodika, parengti bandomieji Vilkaviškio ir Anykščių rajonų energijos ir klimato kaitos planai, visa informacija apie vykdomą veiklą nuolat skelbiama, viešinama per visuomenės informavimo priemones. Planuojama, kad projektas bus įgyvendintas iki 2010 metų rugsėjo mėnesio.
Interneto puslapis, interneto svetainės, svetainių kūrimas, web dizainas, puslapių kūrimas