VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“
Mob. +370 684 63427
Mob. +370 673 82158
Faks.+370 5 2052717
E-paštas:info@dvi.lt

Projektai

NVO partnerystė gamtos apsaugai

Gamtosauginių NVO bendradarbiavimas Šiaurės ir Baltijos šalyse
Tarptautinis projektas
 
 

Projekto partneriai

Latvijos gamtos fondas (paraiškovas), Darnaus vystymo iniciatyvos, Estijos gamtos fondas ir Švedijos botanikų draugija

Problema

Visuomenės įsitraukimas į biologinės įvairovės monitoringą yra naudinga priemonė, reikalinga renkant duomenis apie retas ir nykstančias, o taip pat svetimžemes rūšis ir jų populiacijų būklę, kadangi gana negausaus būrys profesionalų paprastai nepajėgia aprėpti visų taksonominių grupių ar gamtoje vykstančių procesų. Toks visuomeninis monitoringas taip pat labai svarbus didinant plačiosios visuomenės informuotumą ir gilinant žinias apie šalies gamtines vertybes. Baltijos šalyse yra gan gausu NVO, kurios dirba gamtosaugos srityje nacionaliniu ar regioniniu mastu, tačiau trūksta informacijos apie jų pajėgumus, poreikius ir daromą poveikį gamtos apsaugai, o taip pat ir įsijungimą į biologinės įvairovės monitoringą.

Tikslai

Projektas siekia skatinti NVO veiklą įtraukiant visuomenę į biologinį monitoringą Baltijos šalyse ir nustatydamas potencialius tokios veiklos koordinatorius. Jo metu siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp Šiaurės ir Blatijos šalių NVO kartu apibendrinant informaciją apie gamtosaugines organizacijas trijose Baltijos valstybėse ir dvejose Švedijos provincijose (Småand and Västergötland), analizuojant jų efektyvumą ir įvertinant jų rolę visuomeniniame biologiniame monitoringe, o taip pat dalinantis įgyta patirtimi ir žiniomis šioje srityje. Projekto pabaigoje taip pat planuojama suformuoti ateities viziją apie tai kaip gali bendradarbiauti aplinkosauginės ir gamtosauginės Baltijos ir Šiaurės šalių NVO.

Veiklos

- Gamtosauginių NVO, jų įtakos gamtosaugai, pajėgumų ir poreikių analizė. Tarptautinių, nacionalinių ir regioninių veikėjų įdentifikavimas kiekvienoje šalyje;
- Visuomenės dalyvavimo biologinės įvairovės monitoringe Baltijos ir Šiaurės šalių regione analizė ir gairių tolimesnei plėtrai parengimas;
- Studijos apie gamtosaugines Baltijos ir Švedijos organizacijas parengimas ir publikavimas (ataskaita anglų k.);
- Patirties ir žinių apsikeitimo seminaras Latvijoje apie trijų Baltijos valstybių ir Švedijos patirtį įtraukiant visuomenę į biologinį monitoringą (ataskaita anglų k.);
- Tolimesnio NVO bendradarbaivimo plano parengimas;
- Informacijos skaida.

Projekto leidinys

"Capacities and needs of nature conservation NGOs in the Nordic-Baltic region and their role in biodiversity monitoring" (leidinys anglų k.)

Projektą remia Šiaulės ministrų taryba
Interneto puslapis, interneto svetainės, svetainių kūrimas, web dizainas, puslapių kūrimas