VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“
Mob. +370 684 63427
Mob. +370 673 82158
Faks.+370 5 2052717
E-paštas:info@dvi.lt

Projektai

Suaugusiųjų mokymas darniai kaimo plėtrai

Inovatyvus suaugusiųjų mokymas darniai kaimo plėtrai

Projektas apjungia 6 partnerius (Belgija, Bulgarija Italija, Lietuva, Rumunija, Slovėnija), kuriuos vienija tikėjimas, jog tik per piliečių aktyvinimą ir inovatyvų suaugusiųjų mokymą įmanoma įgalinti vietos žmonės pasirūpinti pačiais savimi ir tokiu būdu prisidėti prie mažiau palankių kaimo teritorijų vystymo ir labiau konkurencingos Europos kūrimo.

Projektas siekia paskatinti piliečių aktyvesnį dalyvavimą darnios kaimo plėtros veiklose, padedančiose išlaikyti gerą aplinkos kokybę ir socialinę įtrauktį. Pagrindiniai planuojami projekto rezultatai ir poveikis:

  1. Sukurtas ir naudojamas inovatyvus vyresnių kaimo gyventojų įtraukimo į suaugusiųjų mokymo praktikas metodas; 
  2. Kaimo besimokantiesiems labiau padedama įgyjant socialines, pilietines, kultūrines kompetencijas ir verslumo įgūdžius, skatinant juos prisitaikyti prie besikeičiančios Europos ir vietos darbo rinkos; 
  3. Pagerinta bendradarbiavimo kokybė ir gerosios praktikos mainai tarp partnerystės šalių.

Partnerystė remiasi aktyviu bendradarbiavimu įgyvendinant bendras projekto veiklas, kaip antai: vizitai į partnerių šalis ir parinktas geros praktikos pavyzdžių vietoves, tematiniai seminarai partnerystės dalyviams ir mokymo kursai kaimo besimokantiesiems. Partneriai kartu vystys ir plačiai skleis šiuos projekto rezultatus: inovatyvaus mokymo gaires, projekto Interneto svetainės medžiagą ir aktyviai moderuojamą diskusijų forumą, kas-ketvirtinius naujienų biuletenius, CD su bendruomenių geriausių praktikų pavyzdžiais. Projektas parengs savo stebėsenos ir vertinimo metodą, kurį taikys visoms projekto veikloms ir rezultatams.

Daugiau informacijos apie projektą rasite projekto interneto svetainėje: http://rural.europole.org

Projektas „Inovatyvus suaugusiųjų mokymas darniai kaimo plėtrai“ finansuojamas remiant Europos Komisijai.
 
 
Interneto puslapis, interneto svetainės, svetainių kūrimas, web dizainas, puslapių kūrimas